Баянжаргалан сум

Дундговь аймаг

2023-05-14ШҮД ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2023-02-02dsadawd

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагаа

Ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалт

Хүн ам / өрх

Мал аж ахуй

Эрүүл мэнд, боловсрол

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Тайлар

Санал өгсөнд баярлалаа