Мэдээ, мэдээлэл

Авлига нь үр хүүхдүүдийн маань гэрэлт ирээдүйг хулгайлдаг