Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хуулийн төсөлд иргэн Таны саналыг авч байна

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах