Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Биеийн тамир, спортын газрын дарга, Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ЗАРЛАЛ

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга,   Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Биеийн тамир, спортын газрын дарга, Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 21-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 22-23-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

Лавлах утас 70592494, 70592362,

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах