Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Та саналаа Хууль зүйн хэлтсийн 70592508, Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийттэй харилцах албаны 7059106-д ирүүлнэ үү.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах