Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас: ....  4   5   6   7   8  ( 73 мэдээ )
Хуудас: ....  4   5   6   7   8  ( 73 мэдээ )

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах