Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7   8  ( 73 мэдээ )

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж буй Биеийн тамир, спортын газрын дарга, Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга. Цагаандэлгэр, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Говь-Угтаал сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Дэлгэрхангай сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2015 оны 10 дугаар сарын 19-нд 10.00 –13.00, 14.00 - 18.00 цагт аймгийн ЗДТГазрын 303 тоот өрөөнд явагдана.

Шалгалтыг 10 сарын 21-22-ны өдөр зохион байгуулна.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудсны “Төрийн албаны зөвлөл” талбарын “Шалгалтын зар” хэсгээс болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Лавлах утас 70592548, 70592362, 88849729

 

   Мэргэшлийн шалгалтанд орох иргэдийг 2015 оны 10 дугаар сарын 19-20-ны өдөр бүртгэж, 10 сарын 22-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулна.

  дэлгэрэнгүй

   Мэргэшлийн шалгалтанд орох иргэдийг 2015 оны 10 дугаар сарын 19-20-ны өдөр бүртгэж, 10 сарын 22-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулна.

  дэлгэрэнгүй

  Ажлын байрны зар

  2015-10-01 12:09:49

  2015 оны 10 сарын 01-ээс эхлэн Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт багш сонгон шалгаруулж ажиллуулна.

  Тавигдах шаардлага

  • Бага насны хүүхдийн хөгжил, сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжилтэй
  • Баклавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй
  • Багшлах дадлага хийсэн туршлагатай байх
  • Дидактик шийдэл, боловсруулалт хийх, мэдээлэл боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, бүтээлч арга барил, багаар ажиллах, компьютер хэрэглэх ур чадвартай байх

  Лавлах утас: 89710431


  Гурвансайхан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг

   Огноо: 2015.09.21

                                                                 

   Сонгон шалгаруулалтын нэр:

   Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийн 1 дэх хэсгийн 1.2. дахь заалт, 3 дахь хэсгийн 3.3-т заасныг үндэслэн

    

   дэлгэрэнгүй

   Удирдлагын АкадемиЙН ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН

   МАГИСТРЫН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭЛТ АВНА.

    

   2015-2016 оны хичээлийн жилд Удирдлагын Академи “Төрийн захиргааны менежмент”-ээр магистрийн зэрэг олгох улирлын сургалтанд аймаг бүрээс 1 хүн элсүүлэн суралцуулна.

   Элсэхийг хүсэгч дараахь шалгуурыг заавал хангасан байна. Үүнд:

   1. Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан. ТЗ-6, ТТ-10, АА-8 буюу түүнээс дээш зэрэглэл бүхий тангараг өргөсөн төрийн жинхэнэ албан хаагч байх
   2. Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын мэргэшүүлэх /менежерийн/ дипломын сургалтыг 3-оос доошгүй голч дүнтэй төгссөн байх

   Эдгээр шалгуурыг хангасан, сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй төрийн жинхэнэ албан хаагчийг 09 сарын 25-ны дотор ЗДТГ дээр бүртгэнэ.

   Бүртгүүлэхийг хүссэн төрийн албан хаагч дараах материал бүрдүүлж ирнэ.

   • Байгууллагын даргын албан тоот
   • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувиар
   • Удирдлагын Академийн төрийн удирдлагын мэргэшүүлэх сургалтын диплом эх хувиар

   Бүртгүүлсэн хүмүүсээс 1 хүнийг сонгон шалгаруулж материалыг бүрдүүлэн Удирдлагын академид явуулна.

   Элсэгчдийн сургалтын төлбөр, байрны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх бөгөөд суралцагч нь 2 удаагийн цугларалтаар 1 хичээлийн жилийн дотор суралцаж төгсөнө. Эхний цугларалтын хичээл 2015 оны 11 сарын 02-ноос 12 сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

    

    

   ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

    Дундговь аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс  нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.

    дэлгэрэнгүй

    Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

    • Ÿ  Төрийн захиргааны менежмент – өдөр, гараг, улирал
    • Ÿ  Бизнесийн удирдлага – өдөр, гараг, улирал

    Элсэгчдэд тавих шаардлага:

    • Ÿ Бакалавраас доошгүй боловсролтой байх;

    Мэргэшүүлэх дипломын сургалтынӨдөр”, “Гараг”-ийн сургалтад Улаанбаатар хотоос, “Улирал”-ын сургалтад орон нутгаас сонсогч элсүүлнэ.

    Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

    • Ÿ  Иргэний үнэмлэх (эх хувь)
    • Ÿ  Бакалаврын зэргийн диплом (эх хувь)
    • Ÿ  Бүртгэлийн хураамж— 15000 төгрөг

    Элсэгчдийг 2015.09.28-2015.10.09-ний ажлын өдрүүдэд 9:00-12:30; 13:30-17:30 цагт

    • Улаанбаатар хотод: Удирдлагын академийн хичээлийн төв байрны 207 тоотод 
    • Орон нутагт: Аймгийн ЗДТГ-т тус тус явагдана

    ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ

    •   2015.10.10, Бямба гараг

    Элсэлтийн шалгалт авах чиглэл:

    • Ÿ Төрийн захиргааны менежмент:

    o    Төрийн удирдлага, эрх зүйн мэдлэг, Ерөнхий мэдлэг

    • Ÿ  Бизнесийн удирдлага:

    o    Эдийн засгийн мэдлэг, Ерөнхий мэдлэгŸ  

    Сургалтын төлбөр

    • Ÿ Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:

    o    Сургалтын нийт төлбөр 2’247’000 төгрөг

    • Ÿ Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:

    o    Сургалтын нийт төлбөр 2’499’000 төгрөгŸ  

    • Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ийн хэлбэр:

                            o    Сургалтын нийт төлбөр 2’373’000 төгрөгŸ 

    Хаяг:

     

    ДУНДГОВЬ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 303 тоот өрөө

    Харилцах утас: 70592362

     Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

     • Ÿ  Төрийн захиргааны менежмент – өдөр, гараг, улирал
     • Ÿ  Бизнесийн удирдлага – өдөр, гараг, улирал

     Элсэгчдэд тавих шаардлага:

     • Ÿ Бакалавраас доошгүй боловсролтой байх;

     Мэргэшүүлэх дипломын сургалтынӨдөр”, “Гараг”-ийн сургалтад Улаанбаатар хотоос, “Улирал”-ын сургалтад орон нутгаас сонсогч элсүүлнэ.

     Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

     • Ÿ  Иргэний үнэмлэх (эх хувь)
     • Ÿ  Бакалаврын зэргийн диплом (эх хувь)
     • Ÿ  Бүртгэлийн хураамж— 15000 төгрөг

     Элсэгчдийг 2015.09.28-2015.10.09-ний ажлын өдрүүдэд 9:00-12:30; 13:30-17:30 цагт

     • Улаанбаатар хотод: Удирдлагын академийн хичээлийн төв байрны 207 тоотод 
     • Орон нутагт: Аймгийн ЗДТГ-т тус тус явагдана

     ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ

     •   2015.10.10, Бямба гараг

     Элсэлтийн шалгалт авах чиглэл:

     • Ÿ Төрийн захиргааны менежмент:

     o    Төрийн удирдлага, эрх зүйн мэдлэг, Ерөнхий мэдлэг

     • Ÿ  Бизнесийн удирдлага:

     o    Эдийн засгийн мэдлэг, Ерөнхий мэдлэгŸ  

     Сургалтын төлбөр

     • Ÿ Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:

     o    Сургалтын нийт төлбөр 2’247’000 төгрөг

     • Ÿ Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:

     o    Сургалтын нийт төлбөр 2’499’000 төгрөгŸ  

     • Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ийн хэлбэр:

                             o    Сургалтын нийт төлбөр 2’373’000 төгрөгŸ 

     Хаяг:

      

     ДУНДГОВЬ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 303 тоот өрөө

     Харилцах утас: 70592362

      Дараах байршилуудад дуудлага худалдааг зохион байгуулж байна.

       ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА-1

      ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА -2

       Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7   8  ( 73 мэдээ )

       Цахим санал, өргөдлийн систем

       www.7059106.mn

       Санал хүсэлт илгээх

       Санал асуулга

       ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

       Үр дүнг харуулах