Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7  .... ( 73 мэдээ )

ЗАРЛАЛ

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 09 сарын 30-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт аймгийн ЗДТГазарт явагдана.

Шалгалтыг 10 сарын 04-05-ны өдөр зохион байгуулна.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудсны “Төрийн албаны зөвлөл” талбарын “Шалгалтын зар” хэсгээс болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

  Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын 2016 оны 06 сарын 30 -ны А/32 тоот захирамжийн дагуу 2-р багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршилуудад газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулна. Үүнд:

  Газрын байршил

  Зориулалт

  Талбайн хэмжээ /м²/

  Эзэмшүүлэх хугацаа суурь үнэ /төг/

  Эзэмшүүлэх  хугацаа /жилээр/

  Эзэмшүүлэх нэгж талбарын тоо

  1

  Дэлгэрцогт сумын 2-р баг Хадан хошуу /засмал замын баруун талын Юра гуайн хойд талд нь залгаа/

  Үйлчилгээний

  500 /0.05/

  400000

   

  15

  1

  2

  Дэлгэрцогт сумын 2-р баг Хадан хошуу /засмал замын баруун талын Юра гуайн хойд талд нь залгаа/

  Үйлчилгээний

  500 /0.05/

  400000

   

  15

  1

  3

  Дэлгэрцогт сумын 2-р баг Хадан хошуу /засмал замын зүүн талд Сугирдорж гуайн хойд талд залгаа/

  Үйлчилгээний

  500 /0.05/

  400000

  15

  1

  • Гурван  үйлчилгээний зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2016 оны 08 сарын  03 -ны өдрийн 10 цагт Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд нээлттэй явагдана.

  Холбогдох мэдээллийг сумын газрын даамалтай холбогдож авна уу.  /Холбогдох утас.88638794/

   

  Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах материалыг бүрдүүлнэ.

   

  ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ИРГЭН БОЛ:

   

  1. Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг ноториатаар батлуулах
  2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10%-тай тэнцүү/
  3. Өөрийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг үнэн зөв тодорхойлсон банкны тодорхойлолт
  4. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /өргөдлийн маягтыг сумын даамлаас авах/

  ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД АЖ АХУЙН НЭГЖ БОЛ:

  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ноториатаар батлуулах
  2. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбарыг ноториатаар батлуулах
  3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10%-тай тэнцүү/
  4. Санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг үнэн зөв тодорхойлсон банкны тодорхойлолт

  Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /өргөдлийн мягтыг сумын даамлаас авах

    

   Дундговь аймгийн Засаг даргын 2016 оны 06 дүгээр сарын 17-ний А/243 тоот захирамжын дагуу  Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 7-р багийн  нутаг дэвсгэрт дараах байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулна. Үүнд :

    

        Газрын байршил

    

    

   Зориулалт

    

   Талбайн хэмжээ /м2/

   Эзэмшүүлэх газрын суурь үнэ /төг /

   Эзэмшүүлэх хугацаа /жилээр/

   Эзэмшүүлэх нэгж талбарын тоо

    

   1

   Сайнцагаан сум 7-р баг /Хуучин ДКПР-ийн зүүн урд талд  /

    

   Үйлчилгээний

    

   5000 /0,5/

    

   40,000000

    

    

   15

    

    

   1

    

   • Үйлчилгээний зориулалтаар   эзэмшүүлэх газрын  эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 2016 оны 07 дугаар сарын 20 -ны өдрийн 10:00 цагт Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд нээлттэй  явагдана.
   • Холбогдох мэдээлэлийг аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын www.dundgovi.gazar.gov.mn вэб хуудас болон 70592555, 99840827, 80088606  утсаар лавлана уу.

    

   Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах материалыг бүрдүүлнэ.
   ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН БОЛ:
   1.    Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг ноториатаар батлуулах
   2.    Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт  /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
   3.    Өөрийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг үнэн зөв тодорхойлсон банкны тодорхойлолт
   4.    Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг ГХБХБГ-аас авах/
   ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  БОЛ:
   1.    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг  ноториатаар батлуулах
   2.    Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбарыг ноториатаар батлуулах
   3.    Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт  /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/
   4.    Санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг үнэн зөв тодорхойлсон банкны тодорхойлолт
   5.    Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах /Өргөдлийн маягтыг ГХБХБГ-аас авах/  

    

        ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,БАРИЛГА,ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

     

    ЗАРЛАЛ

           Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 05 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

    Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

    Лавлах утас 70592362, 70592548,

    Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

     

    Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

    аймгийн салбар зөвлөл

      

     ЗАРЛАЛ

            Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 05 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

     Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

     Лавлах утас 70592362, 70592548,

     Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

      

     Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

     аймгийн салбар зөвлөл

      Үндэсний аудитын газрын харьяа Дундговь аймгийн Аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд Сонгуулийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5 дах заалтыг хэрэгжүүлэхээр УИХ-ын ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт хийх аудитын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 

      дэлгэрэнгүй

      Сайнцагаан сумын МГС-тай 4-р сургуулийн захирал, Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны  05 сарын 06-ны өдөр аймгийн Боловсрол, соёлын газарт зохион байгууллаа. Уг сонгон шалгаруулалтаар Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд бүртгүүлсэн хүн байсангүй. Сайнцагаан сумын МГС-тай сургуулийн захирлын албан тушаалд 2 хүн бүртгүүлж шалгалт өгснөөс Санзай овогтой Одончимэг 78,8 оноо авч, Нанзад овогтой Долгоржав 74.76 оноо авсан  ба сонгон шалгаруулалт явуулсан тухай мэдээллийг  ТАСЗ-д танилцуулж , ТАСЗ-ийн тогтоол гарч, БСГ-аас МГС-тай 4-р сургуулийн захирлын албан тушаалд С.Одончимэгийг нэр дэвшүүлсэн тухай албан тоотыг аймгийн Засаг даргад хүргүүллээ.

       

      дэлгэрэнгүй

      Дундговь аймгийн зон олон та бүхэндээ айлчлан ирж буй XVII жарны гал бичин жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлж айл бүрийн амьдрал элбэг баян, хүн бүхэн эрүүл энх байж санасан хэрэг тань сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийтэй ерөөлийг өргөн айлтгая.
      Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
      Дундговь аймгийн Нутгийн зөвлөлийн дарга
      Б.Наранхүү

      дэлгэрэнгүй
      Хуудас:  1   2   3   4   5   6   7  .... ( 73 мэдээ )

      Цахим санал, өргөдлийн систем

      www.7059106.mn

      Санал хүсэлт илгээх

      Санал асуулга

      ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

      Үр дүнг харуулах