Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5   6  .... ( 73 мэдээ )

Дундговь аймгийн Дэрэн, Говь-Угтаал сумын сургуулийн захирал, Луус болон Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг НБХ-ээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.

Сонгон шалгаруулалт:  2017 оны 02 сарын 07-ны 8.00-12.00, 13.00-17.00 цагуудад аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт материалаа ирүүлж бүртгүүлэх бөгөөд 2017 оны 02 сарын 08-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт зохион байгуулна. 

Зарын мэдээлэл: Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn, аймгийн www.dundgovi.gov.mn цахим хуудаснаас болон аймгийн БСУГ, Дэрэн, Говь-Угтаал, Өлзийт, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэгийн  мэдээллийн самбараас танилцах боломжтой.

Харилцах утас: 70593675, 70592313

88092459,     88597149,   99009612

дэлгэрэнгүй

ЗАРЛАЛ

 

Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 02 сарын 01-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 02 сарын 2-3-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

дэлгэрэнгүй

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын сургуулийн захирал, Өлзийт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрыг зарлаж байна.

Сонгон шалгаруулалт 2016 оны 10 сарын 17-ны 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагуудад аймгийн Боловсролын соёлын газарт материалаа ирүүлж бүртгүүлэх бөгөөд 10 сарын 18-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг аймгийн Боловсрол, соёлын газарт зохион байгуулна 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn, аймгийн www.dundgovi.gov.mn цахим хуудаснаас болон аймгийн БСГ, Дэрэн, Өлзийт, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэгийн мэдээллийн самбараас танилцах боломжтой.

Харилцах утас: 70593675, 70592313

88092459,     88221200,99009612

 

дэлгэрэнгүй

 

ЗАРЛАЛ

 

       Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг 2016 оны 10 дугаар сарын 06-07–ны өдрүүдэд 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. 10 сарын 09-ны өдөр 16.00 цагт бүртгүүлсэн иргэдэд семинар, зааварчлага өгч, шалгалтын ажиллагаа 10 сарын 10-ны өдрийн 8.00 цагаас эхэлнэ.

Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

   

  ЗАРЛАЛ

   

         Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг 2016 оны 10 дугаар сарын 06-07–ны өдрүүдэд 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

  Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. 10 сарын 09-ны өдөр 16.00 цагт бүртгүүлсэн иргэдэд семинар, зааварчлага өгч, шалгалтын ажиллагаа 10 сарын 10-ны өдрийн 8.00 цагаас эхэлнэ.

  Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

  Лавлах утас 70592362, 70592548,

  Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

   

  Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

  аймгийн салбар зөвлөл

   Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрийн дагуу Дэлгэрцогт сумын хүн эмнэлэгийн барилга, Эрүүл мэндийн газрын УАЗ-469, Орон нутгийн өмчийн албаны Toyoto Land Cruiser 70, Сайнцагаан сумын ИТХ-ын Nissan X-Trail маркын автомашинуудыг дуудлага худалдаагаар худалдана. Дуудлага худалдаа аймгийн ЗДТГ-ын 212 тоот өрөөнд 2016 оны 09 сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт явагдана. Бүртгэлийг 2016 оны 09 сарын 26-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл хийнэ. бүртгүүлэхдээ иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн ОНӨА-ны 212 тоот өрөө, 70592488, 99238229, 80089575 дугаарын утсаар лавлана уу.

   Орон нутгийн өмчийн алба

    ЗАРЛАЛ

           Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 09 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

    Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

    Лавлах утас 70592362, 70592548,

    Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

     

    Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

    аймгийн салбар зөвлөл

     ЗАРЛАЛ

            Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 09 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

     Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

     Лавлах утас 70592362, 70592548,

     Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

      

     Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

     аймгийн салбар зөвлөл

      ЗАРЛАЛ

       

       

      Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 09 сарын 30-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт аймгийн ЗДТГазарт явагдана.

      Шалгалтыг 10 сарын 04-05-ны өдөр зохион байгуулна.

      Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудсны “Төрийн албаны зөвлөл” талбарын “Шалгалтын зар” хэсгээс болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

       

       

      Төрийн албаны зөвлөлийн

      Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

      Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

       Хуудас:  1   2   3   4   5   6  .... ( 73 мэдээ )

       Цахим санал, өргөдлийн систем

       www.7059106.mn

       Санал хүсэлт илгээх

       Санал асуулга

       ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

       Үр дүнг харуулах