Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 73 мэдээ )

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/94, А/193 дугаар тушаалаар “Даатгуулагчдад элэгний В, С вирусийн илрүүлэг, шинжилгээнд хамруулах, даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг санхүүжүүлэх” аян явагдаж байна. 

Даатгуулагч та өрхийн эмчид хандана уу.

 

Дундговь аймгийн ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

дэлгэрэнгүй

ЗАРЛАЛ

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга,   Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Биеийн тамир, спортын газрын дарга, Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 21-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 22-23-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

Лавлах утас 70592494, 70592362,

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

  Дундговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дүгээр сарын 02-ний А/179 тоот захирамжын дагуу Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын 9-р багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний цахим дуудлага худалдаа зохион байгуулна.

  ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ- http://www.dundgovi.gazar.gov.mn/?p=654&n=1495

   ЗАРЛАЛ

    

          Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд   09.00-12.30 хүртэл, 13.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

   Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 15.00 цагт

   өгч, шалгалтын ажиллагаа 06 сарын 20-ны өдрийн 9.00 цагаас эхэлнэ.

   Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

   Лавлах утас 70592362, 70592494

   Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 100080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

    

   Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

    ЗАРЛАЛ

     

           Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд   09.00-12.30 хүртэл, 13.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

    Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 15.00 цагт

    өгч, шалгалтын ажиллагаа 06 сарын 20-ны өдрийн 9.00 цагаас эхэлнэ.

    Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

    Лавлах утас 70592362, 70592494

    Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 100080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

     

    Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

      

     ЗАРЛАЛ

      

     Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 15-16-ны өдөр болно.

     Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

      

     Лавлах утас 70592494, 70592362,

     Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

      

      ЗАРЛАЛ

       

      Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 15-16-ны өдөр болно.

      Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

       

      Лавлах утас 70592494, 70592362,

      Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

       ЗАРЛАЛ

       2017-04-28 11:15:22

        Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2017 оны 05 сарын 05–ны өдөр 09.00-18.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

       Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

       Лавлах утас 70592362, 70592494,

       Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

       Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

       аймгийн салбар зөвлөл

       дэлгэрэнгүй

       Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн дарга, Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 05 сарын 15-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 05 сарын 16-17-ны өдөр болно.

       Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

        

       Лавлах утас 70592494, 70592362,

       Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

        Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 73 мэдээ )

        Цахим санал, өргөдлийн систем

        www.7059106.mn

        Санал хүсэлт илгээх

        Санал асуулга

        ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

        Үр дүнг харуулах