Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

2015-04-22 09:50:46

  • Цагаан сурварга

  • Өөш манхан

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах