Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • ОНХСан

Аймгийн ИТХ-ийн 2015 оны 02 сарын 24 ны өдрийн 01 тогтоолоор аймгийн ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт батлагдлаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03 сарын 10 ны өдрийн А/76 тоот захирамжаар аймгийн ОНХС-ын хөрөнгөөр 2016 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр  төсөл арга хэмжээг төлөвлөхөд арга зүйн зөвлөмж өгч дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга Ж.Нармандахаар ахлуулан байгуулаад байна. Сумд болон албан байгууллага, иргэдээс санал авч байна.

дэлгэрэнгүй

2017 оны аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын иргэдээс авах саналын хуудас авч байна та саналлаа өгнө үү! саналын хуудсыг аймгийн ЗДТГ-ын хүлээн авах, Дундговь аймгийн ЗДТГ таныг сонсож байна, и-офиссын сайт дээр тавьсан.

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах