Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • Хууль тогтоомж

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 249 дүгээр тогтоолоор аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлийг баталлаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар   " Бичил уурхайн  талаар авах арга хэмжээний тухай"2015 оны 07 сарын 06 ны өдрийн  53 дугаар тогтоолыг гаргалаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн " Байгалийн өнгөт болон үнэт чулууг олборлохыг хориглох тухай"  тогтоол батлагдлаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн, хяналт тавьж ажиллана уу.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн, зохион байгуулан ажиллах

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах