Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

“ТАРАГ” төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Эрүүл мэндийн газраас санаачлан орон нутгийн ДЗОУБ-тай хамтран “Тараг” төсөл хөтөлбөрийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 8 сарын хугацаатайгаар хэрэгжүүлж эхэллээ. Төсөл хөтөлбөрт 6-24 сартай 20 хүүхдийг хамруулсан бөгөөд төслийн гол зорилго нь хүүхдийн өсөлт хөгжлийг дэмжих, хоол тэжээлийн дутлаас сэргийлэхэд чиглэгдэж байгаа болно.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах