Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эмч, мэргэжилтнүүд аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт туршлага судаллаа.

Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Дэмчигсүрэн эмчээр ахлуулсан багийнхан Эрүүл мэндийн газар, Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, УАУ-ны төв, Сайнцагаан сумын Эрүүл мэндийн төвүүдээр орж туршлага судлан, хамтран ажилаллаа. Зочидын бүрэлдэхүүнд Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга, хэлтсийн дарга, эмч, мэргэжилтэн, мөн аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч, өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөл зэрэг эмч мэргэжилтнүүд байв.

     Зочид төлөөлөгчдийг аймгийн ЭМГ-ын дарга Ц.Энхсайхан , эмч, мэргэжилтэн ажилчдын хамт хүлээн авч уулзан байгууллагынхаа үйл ажиллагаа болон сайн туршлагын талаар мэдээлэл солилцон цаашдын хамтын ажиллагааны талаар ярилцлаа. Уулзалтын төгсгөлд ЭМГ-ын дарга зочидод ЭМГ-ын 70 жилийн ойн ном болон танилцуулга зэргийн дурсгалаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах