Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Байгалийн голомт хяналтын тандал шинжилгээ хийлээ

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн 2016 оны календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгасаны дагуу Говь-Угтаал, Баянжаргалан сумдын нутаг Хараатын өр голомтонд тарваган тахал өвчний байгалийн голомт хяналтын тандал шинжилгээнд 4 секторийн 36000 га талбайг хамруулан хийж, 4 зүйлийн 30 гаруй мэрэгч олзворлож, шинжилгээнд хамрууллаа.

Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумдын голомтот бүс нутгийн ард иргэдээс тарваган тахал өвчний мэдлэг хандлагын асуумж судалгааг 40 гаруй хүнээс авч, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2 удаагийн сургалтыг тус сумдын ард иргэд, эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилчдын дунд зохион байгуулж, зоонозын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, санамж тараалаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах