Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээнд эх баригчдын оролцоог нэмэгдүүлэх нь сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн газраас эх нярайн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор эх баригч нарт “Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээнд эх баригчдын оролцоог нэмэгдүүлэх” нь сургалтыг ДЗОУБайгууллатай хамтран зохион байгуулж байна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах