Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр зохион байгуулах аргачлал, халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт шинэ технологийн жижиг оврын багаж тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах сургалт зохион байгууллаа

Орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах ажлын хүрээнд ЭМСЯ, ДЭМБ-тай хамтран Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр зохион байгуулах аргачлал, халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт шинэ технологийн жижиг оврын багаж тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах сургалтыг Архангай аймагт зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээнд 12 сумыг сонгон загвар төсөл хэрэгжүүлэхэд манай аймгийн Гурвансайхан сум сонгогдон сумын ЭМТөвд ашиглах гар утсын хэмжээтэй Эхо аппарат,мөн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, электрон даралтын аппарат, таблет гэх мэт дуудлагаар буюу эргэлтээр очихдоо анхан шатны иж бүрэн үзлэг оношлогоо хийх тоног төхөөрөмжийн иж бүрдлийг сумын эмч гардан авлаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах