Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

“Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах ур чадвар, судалгааны аргазүй” сургалт зохион байгуулагдлаа

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн, судлаач эмч Л.Ширнэн “Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах ур чадвар, судалгааны аргазүй” сэдвүүдээр 2016 оны 6-р сарын 9-10-ны өдрүүдэд ЭМГ-ын дэргэдэх “Эрүүл амьдрах ухааны төв”-ийн сургалтын танхимд сургалт зохион байгуулж, нийт 90 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.Мөн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдвээр ярилцлага зохион байгууллаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах