Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

“Зүрхний яаралтай тусламж” сэдэвт дадлага багц цагийн сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, АНУ-ын “Nurses to nurses” ТББ-ын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу АНУ-ын Зүрхний нийгэмлэгийн “Зүрхний яаралтай тусламж” сэдэвт дадлага багц цагийн сургалтыг Дундговь аймагт зохион байгуулж байна. Сургалтыг АНУ-ын Эмору Их сургуулийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн сувилагч Anita Rich, Robin Small, АНУ-ын Эдлэстоны хүүхдийн эмнэлгийн сувилагч Molly King нар удирдан явуулж, сургалтанд Эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, туслах ажилтан нийт 57 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ЭМГ-ын “Эрүүл амьдрах ухаан” сургалтын төвд зохион байгуулж байна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах