Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

“Полиомиелитийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд шилжих бэлтгэл ажлыг хангах” сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас халдварт саа өвчнийг 2020 он гэхэд дэлхий дахинд устгах зорилго тавин ажиллаж байгаа байгаа бөгөөд халдварт саа өвчнийг устгах төгсгөлийн шатны стратеги төлөвлөгөөний дагуу ДЭМБ-ийн гишүүн 156 улс орнууд 2016 оны 04 дүгээр сарын 17-оос 5 дугаар сарын 01-ны өдрийн хооронд халдварт саагийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд нэгэн зэрэг шилжихээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Монгол улсын дархлаажуулалтын зөвлөх хорооны хурлын шийдвэрээр Монгол улс 2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр улс оорон даяар полиомиелитийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд шилжинэ.

Иймд шилжилтийн өмнө бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, дархлаажуулалтын сувилагч нарт “Полиомиелитийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд шилжих бэлтгэл ажлыг хангах” сургалтыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 23, 24- ний өдрүүдэд эрүүл мэндийн газрын эрүүл амьдрах ухаан сургалтын төвд зохион байгууллаа.

Полиомиелитийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд шилжсэнээр 1 ба 3-р хэвшинжийн халдварт саагийн зэрлэг омгийн вирусын тархалтыг зогсоох төдийгүй, вакцины омгийн 2-р хэвшинжээр үүсгэгдсэн халдварт саагийн эрсдлийг бууруулна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах