Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • Ил тод байдал

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 11 сумын нутагт 82, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 15 сумын нутагт 129, нийт 211 тусгай зөвшөөрөл байгаа бөгөөд эдгээрийн талбайн хэмжээ 981,2 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 13,1 хувийг эзэлж байна

дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд 10 сумын 92 ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн орон нутагт татвараа төлсөн байна. Мэдээллийг жагсаалтаас үзнэ үү

дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хэрэгжиж буй хууль эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах