Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • Зорилт чиг, үүрэг

..бусад

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Э.УЯНГА

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах