Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Одоогоор тус Засаг даргын Тамгын газар нь:

-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс;
-Хууль, эрх зүйн хэлтэс (архивын тасагтай);
-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс;
-Нийгмийн бодлогын хэлтэс;
-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс;
-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс;
-Цэргийн штаб гэсэн 6 үндсэн нэгж, 1 тасаг, 1 Цэргийн штабтай нийт 39 ажилтны  орон тоотойгоор
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах