Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • ИТХурал

Аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 04 сарны 25-ны өдрийн 107 тоот албан бичгийн дагуу 2016 оны жилийн эцсийн байдлаарх нийт хөрөнгийг зурагжуулах ажлыг зохион байгууллалаа.

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах