Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Шилэн данс

 • -

 • Батлагдсан төсөв

..бусад

ОНОрлогын 2015 оны батлагдсан төсөв

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах