Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Соёлын төв

Төв хөдөөгийн хүн амд урлаг соёлыг чанар хүртээмжтэй үзүүлэх, үзэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц шинэлэг арга хэлбэрийг ямагт судлан хайж, үзэгчдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэн  “Мэдэхүйн тулд суралцахуй ,бүтээхийн тулд суралцахуй, нийгэмшихүйн тулд суралцахуй “ цогц чадамжид суурилна.

дэлгэрэнгүй

    Соёлын төв нь 2016 оны 1-р улиралд зохион байгуулсан онцлог  ажлууд Цэцэрлэгийн  Бэлтгэл,Ахлах, Дунд, Бага 4-н бүлгийн дунд “Уранжиргээ” уран уншлагын   тэмцээн  зохион явуулж  нийт 22 хүүхэд  оролцсон .  Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг угтаж “Миний ээж хөөрхөн “ баярын тоглолтыг  зохион явуулсан 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах