Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Сургууль

1940 онд 2 багш 50 орчим сурагч 1 ажилтантайгаар анхны шангаа татанмонголын боловсролын түүхэнд нэгэн бүлийг нэмж байсан түүхэн ойн цагаас эдүгээ 1110 хүн анхан шатны боловсрол олгон бэлдэж гаргажээ. 2410 төгсөгч төгсгөсөн байна.

 

дэлгэрэнгүй

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагаа нэг чиглэл

 

 

Хэрэгжүүлэх арга зам

 

 

Хүрсэн үр дүн

Ахиц өөрч лөл тийн хувь

 

 

 

1

 

Авьяас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

 

1.Төлөвлөлт график гарна.

2.Ажлын тайланг сар,улирал хагас жилээр гаргана.

3.Дугуйлангууд хичээллэнэ.

4.Дугуйлангуудын тайлан тавигдах

5.бүтэн 2 жилийн ажлаар цомог гаргана.

-Төлөвлөгөөг жилээр гаргаж батлуул сан.Тайланг хагас жилээр гаргав.

-18 дугуйланд давхардсан тоогоор 429 сурагч суралцлаа.

- 05.12 “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр тайлангуудаа тавьж урлагийн тоглолт хийж үзэсгэлэн гаргалаа

 

 

 

100%

         
дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах