Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Мэдээ мэдээлэл

 • -

 • Цаг үеийн мэдээ

ОНХС-ийн нийцлийн аудит хийгдлээ

Дундговь аймгийн аудитын газрын Наранцацрал, аудитор Х.Гарам нар Дэлгэрцогт суманд ирж ОНХС-ийн хөрөнгөөр  албан байгуулагуудад хийгдсэн ажлууд болон суманд хийгдсэн гүн өрөмийн цооног, лагерь хороолол тохижуулалт, хогийн менежментийг сайжруулах төсөл зэрэг ажлуудыг явж үзэн нийцлийн аудитыг хийлээ.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах