Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Мэдээ мэдээлэл

  • -

  • Цаг үеийн мэдээ

Нийгмийн бодлогын хүрээний хийгдсэн ажлууд

 Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2015 оны 10-р сарын 30 ны өдөр зохион байгуулагдаж нийт 200 гаруй иргэн төрийн үйлчилгээ авч байгууллага бүр иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос авлаа.

Сумын ЗД-ын 2015 оны 03-р сарын 21 ны өдрийн А/11 тоот захирамжаар байгуулж ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж ажиллаа.
2015 оны 11-р сарын 01-ээс 11-р сарын сарын 26 ны өдрүүдэд “Өрх бүр угийн бичгээ хөтөлцгөөе” сарын аяныг зохион байгуулж нийт 106 төрийн албан хаагч, иргэн аж ахуй нэгж хамрагдаж сумын хэмжээнд 73 иргэн угийн бичиг хөтөлдөг байснаас шинээр 106 өрх угийн бичиг хөтлөж сумын хэмжээнд 235 өрх угийн бичгээ хөтөлж байна.
Төрийн албан хаагчдын өдрийг 2015-11-р сарын 25,26,27 нд Бүтээлч ажилд Угийн бичгийн сарын аян, Урлаг, спортын бага наадам гэсэн төрлүүдээр зохион байгууллагдлаа нийт 96 төрийн албан хаагч хамрагдлаа. Энэ арга хэмжээгээр байгууллага бүр дээр угийн бичгийн сургалтыг сургагч багш нар явууллаа.
Төрийн албан хаагчдын дунд “Англи хэл” “Монгол бичгийн” сургалтыг зохион байгууллаа

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах