Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Засаг даргын Тамгын газар

Үйлчилгээний чанар хүртээмжээ тогтвортой өсгөж, орон нутагтаа ажиллаж амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг хүргэж, сайн үр дүнг эрхэмлэсэн, тасралтгүй суралцан хөгжиж төрийн захиргааны алба байж, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Албан тушаал: Сумын Засаг дарга

Холбоо барих утас: 88349761

Ажлын чиг үүрэг: Төр засгийн хууль, тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг даган мөрдөж, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих, төрийн албыг арга зүйн удирдлагаар ханган, төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засаг төрийн төлөөлөгч

Албан тушаал: Сумын Засаг Даргын Орлогч

Холбоо барих утас: 88638794, 88763538

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомжоор бүх шатны Засаг дарга нарт олгосон нийтлэг бүрэн эрх болон сумын Засаг даргын бүрэн эрхийн асуудлаар улс, аймаг, сумын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино, хугацааны хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх. Багийн засаг дарга, БИНХ, орон нутгийн төр иргэний нийгмийн байгууллагуудын түншлэл, олон нийттэй харилцах хэвлэл мэдээллийн асуудлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Албан тушаал: Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Холбоо барих утас: 98114428

Ажлын чиг үүрэг: Сумын Засаг даргыг цаг үеэ олсон хэрэгцээт мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангах, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үр нөлөөтэй тасралтгүй хэвийн жигд ажиллах нөхцөлийг баталгаатай хангах замаар иргэдэд шуурхай мэргэжлийн өндөр түвшинд, чирэгдэлгүй, үнэнч шударга төрийн үйлчилгээг хүргэх

 

Албан тушаал: Цахиурт багийн Засаг дарга
Холбоо барих утас: 93144774, 91199936
Ажлын чиг үүрэг: Төр, Засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг дарга, Иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшинг судлан статистикийн мэдээлэл гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албан тушаал: Баянбулаг багийн Засаг дарга
Холбоо барих утас: 88684458
Ажлын чиг үүрэг: Төр, Засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг дарга, Иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшинг судлан статистикийн мэдээлэл гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Албан тушаал: Дэлгэр-Эмт багийн Засаг дарга
Холбоо барих утас:
Ажлын чиг үүрэг: Төр, Засгийн бодлого, хууль тогтоомж, засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг дарга, Иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшинг судлан статистикийн мэдээлэл гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албан тушаал: Улсын бүртгэгч
Холбоо барих утас: 89039008
Ажлын чиг үүрэг: Хууль, тогтоомж, тушаал, дүрэм, журам шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих хэрэгжүүлэх, Иргэний бүртгэлийн мэдээ, үнэт цаасны тайлан гаргах, төрсний бүртгэл, гэрлэлтийн бүртгэл, үрчлэлийн бүртгэл, Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл, эцэг тогтоосны бүртгэл, гэрлэлт цуцласны бүртгэл, гэрлэлт сэргээсний бүртгэл, нас барсны бүртгэл, шилжин явсан, шилжин ирсэн бүртгэл, Иргэний үнэмлэх шинээр болон дахин олгох, хугацаа сунгах бүртгэл, Иргэний шинэчилсэн бүртгэл/хурууны хээ авах/, Иргэний баримт бичгийн үзлэг зохион байгуулах, Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэх, ЭХЭУБүртггэлийн анхан шатны материал бүрдүүлж хүлээн авах, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхан шатны  материал хүлээн авах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албан тушаал: Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Холбоо барих утас:

Ажлын чиг үүрэг:

дэлгэрэнгүй

Албан тушаал: МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Холбоо барих утас:

Ажлын чиг үүрэг: 

Албан тушаал: МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Холбоо барих утас:

Ажлын чиг үүрэг: 

Албан тушаал: Санхүү албаны дарга

Холбоо барих утас:

Ажлын чиг үүрэг: 

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах