Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Мэдээ мэдээлэл

 • -

 • Цаг үеийн мэдээ

2015 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүн гарлаа.

Дэлгэрхангай сум 2015 оны жилийн эцэст 

 • 1-р баг Толь Тэмээ 1984, Адуу1024, Үхэр 368, Хонь 8420, Ямаа 15351 бүгд 27111
 • 2-р баг Таргат Тэмээ 1452, Адуу 796, Үхэр 255, Хонь 7642, Ямаа 16344 бүгд 26489
 • 3-р баг Ар шавагтай Тэмээ 292, Адуу981, Үхэр 484, Хонь 8404, Ямаа 15109 бүгд 25270
 • 4-р баг Номгон  Тэмээ 504, Адуу2237, Үхэр 569, Хонь 16191, Ямаа 19673 бүгд 39174 
 • Нийт 118044 толгой мал тоологдлоо

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах