Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Мэдээ мэдээлэл

 • -

 • Цаг үеийн мэдээлэл

Нутгийн сайхан бүсгүй тэмцээнд нийт ЗДТГ-аас 2, Сургууль 4, жижиг байгууллагаас 1, Эрүүл мэндийн төв 3, Соёлын төвөөс 1, Хүүхдийн цэцэрлэгээс 2 бүсгүйчүүд оролцлоо.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах