Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Аймгийн Цагдаагийн газар

Онцгой байдлын газар

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Эрүүл мэндийн газар

Аймгийн Татварын хэлтэс

Биеийн тамир, спортын газар

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс

Аймгийн Аудитын газар

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Аймгийн музей

Статистикийн хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Аймгийн авто тээврийн төв

Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс

УЦУОШАлба

Аймгийн Номын сан

ТХДЖТеатр

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба

Нэгдсэн эмнэлэг

Аймгийн Прокурорын газар

Уламжлалт анагаах ухааны төв

Их газрын чулууны БЦГазрын хамгаалалтын захиргаа

Санхүүгийн хяналт Аудитын алба

Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театр

Орон нутгийн өмчийн газар

Аймгийн Шүүх

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах