Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Аймгийн гадаад харилцааны 2015 оны тайлан

Өнгөрсөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, аймгийн нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан гадаад харилцаатай холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийг хангахад гадаад харилцааны чиглэлийн ажил арга хэмжээ чиглэгдлээ.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах