Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах