Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Айтмгийн ЗДТГ-ын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөнд тусгасан зарим ажил үйлчилгээг ТББ-аар гүйцэтгүүлсэн судалгааны тайлан

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах