Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Ил тод байдал

 • -

 • Төсөв санхүү

Эрдэнэдалай сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт

Эрдэнэдалай сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах