Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Ил тод байдал

 • -

 • Төсөв санхүү

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2015 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах