Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Ил тод байдал

  • -

  • Төсөв санхүү

Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

Эрдэнэдалай сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт

дэлгэрэнгүй

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2015 ОНЫ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЛГҮҮЛЛЭЭ.

дэлгэрэнгүй

ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 2016 ОНЫ 01 САРЫН МЭДЭЭ

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах