Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Сургууль

              Ìàíàé ñóðãóóëü 1930 îíä òóëãûí ÷óëóóãàà òàâèí ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäñàíààñ õîéø ýä¿ãýý 83 æèë ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí àæëûã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëñààð áàéíà. Ñóðãóóëèéí çàõèðëààð Ë. Áóÿíòîãòîõ, , àõëàõ àíãèéí ñóðãàëòûí ìåíåæåðýýð Ï. ªíºðöýöýã, äóíä àíãèéí ñóðãàëòûí ìåíåæåðýýð Ä. Ýðäýíýáààòàð, áàãà àíãèéí ñóðãàëòûí ìåíåæåðýýð Ö. Óóãàííÿì , áîëîâñðîëûí íèéãìèéí àæèëòàí Á. Îþóíòºãñ, ñóðãóóëèéí íÿðàâ Ñ. Áîëîðìàà, íÿãòëàí áîäîã÷îîð Á. Ýíõäºë, 59 áàãø, 39 àæèëòàí, 1096 ñóðàã÷òàéãààð ýíý õè÷ýýëèéí æèëä àæèëëàæ áàéíà. Ìàíàé ñóðãóóëèàñ 47 áîëîâñðîëûí òýðã¿¿íèé àæèëòàí òºðºí ãàðñàí áàéíà.

дэлгэрэнгүй

           Ажлын байрны зорилго: Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтийг манлайлах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх үндсэн дээр сургуулийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар хангах багш, сурагчдад цогц чадамжид суурилсан бага, дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхэхд нь үйлчилгээ үзүүлэх.

 

               Ажлын байрны үндсэн зорилт:

 

1. Монгол Улсын Боловсролын тухай багц хууль, бусад хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

2. Сургуулийн хэв шинжийн онцлогт нийцүүлэн бага, дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

3. Сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийг хангах, эрүүл, бүтээлч хамт олон төлөвшүүлэх

4. Сургуулийн санхүүгийн болон материаллаг нөөцийн хөгжлийг хангаж, хүүхдийг эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинд сурч, хүмүүжих, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх

 

 

 

 

 

 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах