Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Дундговь аймгийн удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн нэгдсэн судалгаа    Дэлгэрэнгүй үзэх

Нийтийн албан тушаалтны давхар ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа  Дэлгэрэнгүйг үзэх

Төрийн жинхэнэ албаны болон төрийн үйлчилгээний удирдах албаны боловсон хүчний хэрэгцээг төлөвлөх, хангалтыг зохион байгуулах ажлыг шалган зааварлах үзлэгийн дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн  салбар зөвлөлөөр хэлэлцээд дараах зөвлөмжийг гаргалаа. Зөвлөмжийг үзэх

 Хөтөлбөрийн зорилго нь төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлж төрийн албаны идэвхи санаачилгатай, эцсийн үр дүнг дээдэлсэн,  мэргэшсэн, чадварлаг  ажлын албыг бүрдүүлэхэд оршино.  Хөтөлбөрийг  үзэх.

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр  зохион байгууллаа. Аймгийн хэмжээнд дэс түшмэлийн 7 туслах түшмэлийн 5 нийт 12 ажлын байр зарлагдсанаас 9 ажлын байранд 38 хүн бүртгүүлж, шалгалтанд орсон. Үүнээс 9 хүн шалгалтандаа тэнцсэн байна.

Аймагт анх удаа төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын явцын бичлэг хийж архивлан, шалгалтын үйл ажиллагааг танхимын гадна талд телевизээр иргэд харах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, шалгалтын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажилласан.

 

ЗАРЛАЛ

       Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 05 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

ЗАРЛАЛ

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 09 сарын 30-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт аймгийн ЗДТГазарт явагдана.

Шалгалтыг 10 сарын 04-05-ны өдөр зохион байгуулна.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудсны “Төрийн албаны зөвлөл” талбарын “Шалгалтын зар” хэсгээс болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

ЗАРЛАЛ

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 09 сарын 30-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт аймгийн ЗДТГазарт явагдана.

Шалгалтыг 10 сарын 04-05-ны өдөр зохион байгуулна.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудсны “Төрийн албаны зөвлөл” талбарын “Шалгалтын зар” хэсгээс болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

ЗАРЛАЛ

       Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2016 оны 09 сарын 16 –ны 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

 

ЗАРЛАЛ

 

       Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг 2016 оны 10 дугаар сарын 06-07–ны өдрүүдэд 10.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. 10 сарын 09-ны өдөр 16.00 цагт бүртгүүлсэн иргэдэд семинар, зааварчлага өгч, шалгалтын ажиллагаа 10 сарын 10-ны өдрийн 8.00 цагаас эхэлнэ.

Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

удирдлагын академийн

ТӨРийн захиргааны менежмент, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТад элсэлт авна

 

Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

o   Төрийн захиргааны менежмент /өдөр, гараг, улирал/

o   Бизнесийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/

 

Суралцах хэлбэр, хугацаа

o   Өдрийн сургалт – 1 жил

o   Гарагийн сургалт – 1,3 жил

o   Улирлын сургалт – 1 жил

Сургалтын төлбөр

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:

  • 2’247’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:

  • 2’499’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ын хэлбэр:

  • 2’373’000 төгрөг.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

  1. Их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн диплом, хавсралтын хамт (эх хувь)
  2. Иргэний үнэмлэх (эх хувь)
  3. Шалгалтын хураамж: - 15000 төгрөг

 

Элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаа

-       2016.10.10-2015.10.22-ныг дуустал ажлын өдрүүдэд 08:00-12:00, 13:00-17:00 цагт Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт 2016.10.23-ны Ням гарагт 9.00 цагт орон даяар эхэлнэ.

 

Холбоо барих утас: 70592362, 88849729

Веб хаяг: www.naog.gov.mn, Dundgovi.gov.mn

Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2016 оны 12 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 12 сарын 15-16-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

ЗАРЛАЛ

 

Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 02 сарын 01-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 02 сарын 2-3-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592494, 70592548, 70592362,

 

Төрийн албаны зөвлөлийн

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2017 оны 02 сарын 23–ны өдөр 09.00-18.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362, 70592548,

Зарлагдсан ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй иргэд БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ирж бүртгүүлэхийг урьж байна.

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

 

 

ЗАРЛАЛ

 

       Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг 2017 оны 03 дугаар сарын 13-14–ний өдрүүдэд 09.00-17.00  цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. 03 сарын 15-ны өдөр 15.00 цагт бүртгүүлсэн иргэдэд семинар, зааварчлага өгч, шалгалтын ажиллагаа 03 сарын 16-ны өдрийн 8.00 цагаас эхэлнэ.

Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно.

Лавлах утас 70592362,

Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь

аймгийн салбар зөвлөл

сумын ХААН банкинд ажилтан шалгаруулж авна. дэлгэрэнгүй

ЗАРЛАЛ

 

Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 14-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 15-16-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

Лавлах утас 70592494, 70592362,

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

 

ЗАРЛАЛ Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тооны төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд бүртгүүлэх иргэдийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд 09.00-12.30 хүртэл, 13.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ. Шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 15.00 цагт өгч, шалгалтын ажиллагаа 06 сарын 20-ны өдрийн 9.00 цагаас эхэлнэ. Мэргэшлийн шалгалтын журам, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэдэд зориулсан зөвлөмж, ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим хуудаснуудаас болон аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах буюу доорх утсаар лавлаж болно. Лавлах утас 70592362, 70592494 Та дээрх мэдээлэлтэй танилцаад БИ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА гэсэн ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон нөхцөлд ӨРСӨЛДӨХ АЖЛЫН БАЙРАА СОНГОЖ, ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6.000 төгрөгийг ТӨРИЙН САН БАНКНЫ 100080051407 ДАНСАНД ТУШААГААД холбогдох бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж ирнэ үү. Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

ЗАРЛАЛ

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга,   Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Биеийн тамир, спортын газрын дарга, Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 06 сарын 21-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт, шалгалт 06 сарын 22-23-ны өдөр болно.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАЗ-ийн csc.gov.mn, аймгийн dundgovi.gov.mn цахим болон аймаг, сумдын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбараас танилцах болон доорх утсаар лавлаж болно.

 

Лавлах утас 70592494, 70592362,

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймгийн салбар зөвлөл

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах