Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Цэцэрлэг

  • -

  • 7-р цэцэрлэг

..бусад

Ахмадад туслая

Сайнцагаан сумын засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй байгууллагын харьяалалын ахмад настанд туслах ажлын хүрээнд тус цэцэрлэг дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус цэцэрлэгт харъялалтай өндөр настан М.Бурмаагын хашааг засан сэлбэсэн

үүнд

1 Урд талын унасан 3м хашааг засан сайжруулан шон түгжиж босгосон.

2 Хашааны жижиг, том хаалганы төмрийг шинэчилэн будлаа.

3 Хашаа орчмын хогийг цэвэрлэв.

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах