Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

Хүчирхийлэл

Хүчирхийлэл, хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх нь сургалтыг цэцэрлэгийн бүлгүүдийн аавуудад зохион байгууллаа. Сургалтанд 37 аав хамрагдаж, тодорхой ойлголт авлаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах