Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

" Хүүхэд гэж хэн вэ?"

Сумын цэцэрлэгүүдийн дунд зохион явуулах "Багш та эцэг эхийн дотны туслагч" сэдэвт эцэг эхтэй хамтран зохион байлах үйл ажиллагааны хүрээнд 7 -р цэцэрлэгийн багш нэр" Хүүхэд гэж хэн вэ?" сэдвээр 1-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд  сургалыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд нийт 45 эцэг эх оролцож,санал хүсэлтийг авч сонслоо.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах