Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

Багаар ажиллах

“Хүүхдийн төлөвшил хандлагын өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх арга зам “ илтгэлийн хүрээнд өөрийн цэцэрлэгийн арга зүй , туршлагаас “Холимог бүлгийн арга зүйгээр хүүхэд бүрийг төлөвшүүлж буй туршлагат илтгэлийг багш нар багаараа бичиж амжилттай оролцлоо.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах