Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

БСШУЯамын зөвлөн туслах баг цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөгөө, зөвлөмж өглөө.

БСШУЯамын сургуулийн өмнөх боловсролын зөвлөн туслах баг ажиллалаа. Ажиллах явцдаа цөм хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцан багш нартай уулзаж сургатын цөм хөдөлбөр болон сургам хүмүүжүүлэх үзэл баримтлалыг хэрхэн боловсруулах, хүүхдийн үнэлгээ гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр зөвлөн туслаж харилцан ярилцлаа. Ярилцагын явцад багш нар тулгамдаж буй асуудлуудаа ч хөндөн хэлэлцэж зөвлөмж авлаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах