Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

Эцэг эхчүүдэд зориулсан “ Мэдээллийн цаг” бий болгон ажиллаа.

7 хоног бүр багш ажилчид хийсэн ажлаа үүдний ТВ-ээр өглөө оройд эцэг эхчүүдэд танилцуулан мэдээлэл хийдэг боллоо.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах