Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 7-р цэцэрлэг

..бусад

Багш нарын дунд “Эрдэм” уралдааныг зохион байгууллаа.

Багш нарын мэргэжил ур чадварт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжиж, СӨБ-ын чанарын шинэчлэлийг эрчимжүүлэх, чанартай боловсролын үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор оюун ухааны тэмцээнийг зохион байгууллаа.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах