Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

Ахмадад туслая

Бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд аарийн байгууллагын ууган ажилчин Д.Халтарт байгууллагын ахмадын сангаас 149000 төргрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хашааг нь засаж сэлбэж сайжруулах болон бусад ажлыг хамт олны хүчээр хийж гүйцэтгэлээ.

Үүнд:

1. Хашааны зүүн хойд тал, зүүн урд тал, хашааны баруун талын хасгийг хамт олныхоо хүчээр засан сэлбэж сайжрууллаа. 

2.Бие засах жорлонг засаж, бэхэлгээ хийж тэгшхэн байрлууллаа.

3.20 шуудай аргал түүж өгч түлшний туслалцаа үзүүллээ.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах